` Egzamin - szkolenienadiagnoste.pl

Egzamin

Po ukończeniu szkolenia na diagnostę kolejny krok związany jest z przystąpieniem do egzaminu składającego się z części pisemnej oraz części praktycznej, który organizowany jest przez Transportowy Dozór Techniczny. Podstawowe informacje o egzaminie można znaleźć tutaj.

 

W tracie trwania szkolenia, uczestnikom przedstawiane są szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu, jego zakresie i sposobie zgłoszenia na egzamin.

Kontakt

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Zakład Pojazdów Samochodowych
i Transportu Drogowego

 

dr inż. Ryszard Mańczak
ryszard.manczak@put.poznan.pl
biuro@szkolenienadiagnoste.pl
tel. 533 337 100 lub 61 647 5877