` Konferencja diagnostyczna 2015 - Politechnika Poznańska - szkolenienadiagnoste.pl

Formularz zgłoszeniowy

Wysłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych w nim zawartych w bazie Organizatora szkolenia oraz ich przetwarzanie dla potrzeb Politechniki Poznańskiej, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Podającemu dane przysługuje prawo do wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania. Na podstawie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. "o świadczeniach usług drogą elektroniczną" zgłaszający wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji o konferencjach i szkoleniach na podany adres poczty elektronicznej.

Kontakt

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Zakład Pojazdów Samochodowych
i Transportu Drogowego

 

dr inż. Ryszard Mańczak
ryszard.manczak@put.poznan.pl
biuro@szkolenienadiagnoste.pl
tel. 533 337 100 lub 61 647 5877