` Opłata - szkolenienadiagnoste.pl

Opłata

Opłata w wysokości 2 200 zł (zw. z VAT-u) obejmuje:

- udział w zajęciach szkoleniowych (wykładowych i praktycznych)

- materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

- poczęstunki w przerwach  (kawa, herbata, ciasto)

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Opłatę należy wnieść po pierwszym spotkaniu szkoleniowym, które odbędzie się zgodnie z podanym harmonogramem. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty (szczegóły podczas pierwszego spotkania).

 

Dane do przelewu:

nazwa:           Politechnika Poznańska

adres:             pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

bank:              Santander, 6-ty Oddział w Poznaniu

nr konta:      89 1090 1362 0000 0001 1667 8037

tytuł:              szkolenie na diagnostę, imię i nazwisko uczestnika

 

 Po otrzymaniu i zaksięgowaniu opłaty nastąpi wystawienie faktury VAT.

Kontakt

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Zakład Pojazdów Samochodowych
i Transportu Drogowego

 

dr inż. Ryszard Mańczak
ryszard.manczak@put.poznan.pl
biuro@szkolenienadiagnoste.pl
tel. 533 337 100 lub 61 647 5877