` Miejsce - szkolenienadiagnoste.pl

Miejsce

Szkolenie odbywa się na terenie Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań

Zajęcia wykładowe i praktyczne:
Budynek A17 (budynek Stacji Kontroli Pojazdów)

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystania z bezpłatnego monitorowanego parkingu znajdującego się przy budynku A17 - wjazd od strony ulicy Kórnickiej (mapa).

 

Kontakt

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Zakład Pojazdów Samochodowych
i Transportu Drogowego

 

dr inż. Ryszard Mańczak
ryszard.manczak@put.poznan.pl
biuro@szkolenienadiagnoste.pl
tel. 533 337 100 lub 61 647 5877