` Plan zajęć - szkolenienadiagnoste.pl

Plan zajęć

Zajęcia szkoleniowe realizowane w trybie wieczorowym i weekendowym odbywają się zgodnie z podanymi poniżej harmonogramami:

Pobierz plan zajęć - tryb weekendowy
Pobierz plan zajęć - tryb wieczorowy

 

 

Program zajęć realizowany w trakcie szkolenia oparty jest na wymaganiach zawartych z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych  Dz. U. z 2014 r., poz. 1836. Zgodnie z rozporządzeniem, szkolenie obejmuje 116 godzin zajęć i zawiera treści przedstawione w tabeli poniżej:

 

Kontakt

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Zakład Pojazdów Samochodowych
i Transportu Drogowego

 

dr inż. Ryszard Mańczak
ryszard.manczak@put.poznan.pl
biuro@szkolenienadiagnoste.pl
tel. 533 337 100 lub 61 647 5877